Programma

Vind de perfecte lezing
Download programma
10:00 - 10:45

Opening: Guusje ter Horst + Machteld Huber + Jan Kremer

Voorzitter Guusje ter Horst heet u namens het KNGF van harte welkom op de derde editie van de Dag van de Fysiotherapeut. Tijdens de opening neemt zij u mee in recente ontwikkelingen, veranderingen binnen de vereniging en de stemming tijdens de ALV.  Daarnaast wordt ook dit jaar  de Fysio in Beeld uitgereikt aan een fysiotherapeut die die dag een extra pluim voor zijn of haar werk verdient.

Bijzondere gastsprekers ontbreken natuurlijk niet!

Machteld Huber reflecteert op de concept toekomstvisie fysiotherapie.
Het zorglandschap en de maatschappij zijn voortdurend in beweging. Deze trends en ontwikkelingen zijn voor het KNGF aanleiding om tot een heldere positionering van fysiotherapie en de fysiotherapeut te komen. Samen met fysiotherapeuten en stakeholders uit het hele zorgveld, onderzoekt en formuleert het KNGF een toekomstbestendige visie in het traject Vertrouwen in Beweging. Een visie die de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij versterkt, gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Helder voor het brede publiek, andere zorgaanbieders en stakeholders. Tijdens de opening van de Dag van de Fysiotherapeut zal Machteld Huber kort op deze conceptvisie reflecteren en nodigt zij u uit om met haar en Guusje ter Horst later in de ochtend hierover in gesprek te gaan.

Jan Kremer heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie.
Niemand is tegen kwaliteit, iedereen wil voor zijn of haar patiënten de goede dingen goed doen. Maar wat is goede kwaliteit eigenlijk en bedoelen we er allemaal hetzelfde mee? Is kwaliteit wel zo objectief te beschrijven en te meten als het huidige evidence-based paradigma ons voorhoudt, of is er meer nodig?
De Raad voor Volksgezondheid opende dit jaar de discussie hierover met het advies “Zonder context geen bewijs”. De reacties lieten zien dat een verdere dialoog hierover broodnodig is. Ook binnen de wereld van fysiotherapie. Jan Kremer zal u meenemen naar een nieuwe wereld, waar meer ruimte is voor de context waar de zorg wordt geleverd en waar kwaliteit een ontdekkingsreis is waar het draait om samen leren en verbeteren.

 

 

Lees verder
11:30 - 12:30

1.01 Vertrouwen in beweging

Zaal: B (midden)
Sessieronde 1,

Machteld Huber, ambassadeur van het programma ‘Vertrouwen in beweging’, presenteert samen met Guusje ter Horst een visie op de verwachte en gewenste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en het domein van de fysiotherapeut met als perspectief 2025. De visie en een veranderagenda zijn ontwikkeld door leden, vertegenwoordigers van de BI’s en relevante stakeholders, met als doel de positie van de fysiotherapeut en fysiotherapie te versterken.

Lees verder

1.02 Ketenzorg en technologische ontwikkelingen (KWIEK)

Zaal: A (eerste)
Vakspecialist,
Sessieronde 1,

Ketenzorg is nodig omdat veel mensen met een chronische ziekte te maken hebben met verschillende zorgverleners. Bij ketenzorg staan de patiënt en zijn omgeving centraal en werken professionals, organisaties en informele zorgverleners samen aan de uitvoering van zorg en ondersteuning. Het is belangrijk om de diensten en zorg goed op elkaar te laten aansluiten.  Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een goede inrichting en vormgeving van ketenzorg. Na een inleidende lezing volgen twee lezingen over technologische ontwikkelingen binnen ketenzorgtrajecten.

Opening door Erik Prinsen, voorzitter NVRF en Erik Hulzebos, bestuurslid VHVL
Inleiding programma door Chris Burtin, dagvoorzitter.

Lees verder

1.03 De rol van de scapula in de revalidatie van rotator cuff tendinopathieën (NVMT)

Zaal: C (derde)
Vakspecialist,
Sessieronde 1,

Was u niet in de gelegenheid om het wereldcongres fysiotherapie in Kaapstad te bezoeken afgelopen jaar? En bent u geïnteresseerd in schouderproblematiek? Bezoek dan de NVMT sessies op de Dag van de Fysiotherapeut. De NVMT brengt de inhoud van een focused symposium over rotator cuff problematiek dit jaar gedeeltelijk naar de Dag van de Fysiotherapeut!

Birgit Castelein verzorgt de eerste lezing die gaat over de rol van de scapula in de revalidatie van rotator cuff tendinopathieën. In deze presentatie wordt de rol uitgelegd van de scapula bij bovenhandse bewegingen en bij de revalidatie van rotator cuff tendinopathieën. De nadruk wordt voornamelijk gelegd op spierdysfuncties en er worden ook implicaties voor revalidatie beschreven.

 

Lees verder

1.04 Focus op gedrag (NFP)

Zaal: D (links achter gordijn)
Vakspecialist,
Sessieronde 1,

Educatie, coaching en monitoring op leefstijl; de meest fundamentele interventies van de fysiotherapeut?
Als nieuwe definitie van gezondheid wordt het gedachtengoed van Huber breed omarmd: “het vermogen om zich aan te passen én een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”. Dit vraagt om een nieuw visie op zorg, en daarmee een nieuwe visie op (fysio)therapie. Blijven we gefragmenteerd of gaan we collectief een nieuwe richting op… Een persoonlijke beschouwing vanuit de psychosomatiek.

Lees verder

1.05 Fysiotherapie en wetenschap (Hoogleraren fysiotherapie)

Zaal: Grand Cafe
Sessieronde 1,

De ‘verwetenschappelijking van de fysiotherapie’ is een proces dat decennia geleden in gang is gezet maar nog steeds actueel is. De reden daarvoor is dat ons vak in beweging is, namelijk: de samenleving verandert, de gezondheidszorg verandert en de patiënt verandert. De hoogleraren en lectoren op het domein van de fysiotherapie spelen hierin een belangrijke rol en daarom ondersteunt het KNGF een aantal hoogleraren.

Tijdens deze sessie zullen drie van deze hoogleraren hun licht laten schijnen over het belang van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de professionele ontwikkeling en de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal aan de hand van concrete voorbeelden een beeld worden geschetst van de nationale- en internationale vraagstukken en initiatieven.

Centrale vragen die daarbij aan bod zullen komen en waarover we graag met u in discussie gaan zijn: Wat is het nut van wetenschap voor de fysiotherapie? Hoe verstevig je de positie van de fysiotherapie in het wetenschappelijk krachtenveld? Hoe optimaliseer je de wisselwerking tussen de dagelijkse praktijk en het wetenschappelijk onderzoek?

Kortom, een sessie die u een kijkje geeft in de wetenschappelijke keuken van de fysiotherapie en u de gelegenheid geeft bij te dragen aan deze discussie.

Lees verder

1.06 Diagnostiek van het bewegingsapparaat

Zaal: 1.01
Sessieronde 1,

In 2017 zijn drie onderzoeksprojecten gefinancierd door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie die zich richtten op diagnostiek van het bewegingsapparaat. De sessie bestaat uit drie presentaties met hierin de uitkomst van deze projecten.

Inventarisatie van meetinstrumenten voor psychosociale factoren die bruikbaar zijn in de fysiotherapiepraktijk: een delphi- studie, Wendy Scholten-Peeters
Angst, depressie, coping, somatisatie en self-efficacy vormen belangrijke onderdelen van de KNGF-patiëntprofielen voor nekpijn en rugpijn aangezien de aanwezigheid van deze psychosociale factoren een specifiek fysiotherapeutisch beleid impliceert. Fysiotherapeuten hebben vaak moeite met het inventariseren van deze psychosociale factoren. Het gebruik van de juiste vragenlijsten kan hierbij helpen. In dit onderzoek wordt een inventarisatie gedaan welke meetinstrumenten voorhanden zijn binnen de fsyiotherapie, psychologie en geneeskunde en welke het meest relevant en optimaal bruikbaar zijn in de fysiotherapiepraktijk. Via een Delphi-studie zijn nationale en internationale experts gevraagd naar de meest bruikbare en relevante meetinstrumenten om eerstelijns fysiotherapeuten te helpen psychosociale factoren in kaart te brengen. Via 3 ronden is consensus bereikt en is een top 3 van meetinstrumenten opgesteld. In deze lezing krijgt u inzicht in beschikbare meetinstrumenten om psychosociale factoren in kaart te brengen en leert u welke vragenlijsten het meest geschikt worden geacht door de experts voor de fysiotherapie.

Hoe evidence based is de diagnostiek beschreven in onze richtlijnen?, Dieuwke Schiphof
De diagnostische testen,  beschreven in onze richtlijnen, berusten lang niet allemaal op evidence en moeten ons eens buigen over wat dat betekent voor de praktijk.

Valide en betrouwbare meetinstrumenten voor het meten van de bekkenbodem spierfunctie;in mannen met bekkenbodem disfuncties en benigne prostaat hyperplasie, Annelies Pool-Goudzwaard
Benigne prostaat hyerplasie (BPH) is een veelvoorkomende niet maligne conditie bij mannen boven de 50 jaar. Deze vergroting van de prostaat wordt gezien als de factor die het meeste bijdraagt aan obstructie van de urine flow met klachten als aandrang, incontinentie, zeer frequent moeten urineren ook ’s nachts en verlies van een krachtige straal.
Bij vergroting van de prostaat en niet reageren op medicijnen om hormonale veranderingen van groei tegen te gaan, wordt veelvuldig de prostaat “geschild” dan wel helemaal verwijderd.
Wat de functie van de bekkenbodem is bij mannen met BPH wordt in de literatuur niet goed omschreven, noch is het inzichtelijk welke meetinstrumenten bij deze specifieke groep mannen het meest valide en betrouwbaar zijn om de functie van de bekken bodem te kunnen registreren. Dit lijkt vreemd daar bekend is dat ook bekkenbodemspieren zelf bij onvoldoende ontspanning tot obstructie klachten kunnen leiden. Juist hier kan de bekkenfysiotherapie een grote rol spelen. Dan zal de bekkenfysiotherapeut wel beschikking moeten hebben over valide en betrouwbare meetinstrumenten om bij mannen met BPH de functie van de bekkenbodem spieren vast te kunnen stellen.
Een Systemtische review (conform Prisma-statement) is uitgevoerd en leverde in Pubmed, Cinahl en Embase. 2772 hits op, Na screenen van titel en abstract door 2 beoordelaars (resp. Kw=0.893 en Kw 0.915) en bij verschil van mening een derde beoordelaar zijn 25 full texts artikelen relevant bevonden. Na data extractie zou een risk of bias analyse plaatsvinden door middel van de Cosmin lijst. Geen enkel artikel bleek geschikt voor data extractie. Opvallend is dat van de 19 studies die ook patienten beschrijven met ‘lower urinary tract symptoms, obstipatie en urine en fecale incontinentie  er zelfs geen onderscheid wordt gerapporteerd tussen mannen en vrouwen. Er is geen enkel meetinstrument geschikt voor de fysiotherapeut, die specifiek de resultaten rapporteerd voor functie van de bekknbodem spieren bij mannen met BPH.

Na deze sessie kunt u ook de verdiepende workshop volgen.

 

Lees verder

1.07 Proefpraktijken Artrose

Zaal: 1.02
Sessieronde 1,

De laatste jaren zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van knie- en heupartrose. Zo is bijvoorbeeld het stepped care model ontwikkeld om patiënten de zorg te geven die past bij de duur en ernst van de aandoening, zijn diverse oefenprogramma’s onderzocht op effectiviteit en zijn er ontwikkelingen rondom e-health. Om te kijken hoe deze wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties in de praktijk uitpakken is het KNGF samen met twee ‘proefpraktijken’ een pilot gestart. Fysiotherapeuten van FysioHolland en de Academische Werkplaats Fysiotherapie vertellen over hun ervaringen binnen deze pilot en wat de resultaten kunnen betekenen voor het fysiotherapeutisch werkveld. Daarnaast horen ze tijdens deze interactieve sessie uiteraard ook graag hoe andere fysiotherapeuten aankijken tegen recente ontwikkelingen en innovaties.

Lees verder

1.08 Wie neemt mijn praktijk over? (Meeùs)

Zaal: 1.03
Ondernemerschap,
Sessieronde 1,

Voor een praktijkovername zijn twee partijen nodig.

De praktijkhouder die na jaren de verantwoordelijkheid voor de eigen praktijk te hebben gedragen overweegt te stoppen. Een geïnteresseerde formulehouder of wellicht een jonge fysiotherapeut met de nodige praktijkervaring die een eigen praktijk overweegt. Deze presentatie is voor beide bedoeld en geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe vind ik geïnteresseerden in mijn praktijk en hoe vind ik een praktijk die bij me past?
 • Wat is mijn praktijk waard en hoeveel wil ik investeren?
 • Ik wordt zelfstandig ondernemer en dus zelf verantwoordelijk, wat betekent dat voor mij?
 • Hoe maken we samen een gezonde start van de nieuwe praktijk?
Lees verder

1.09 Belangrijkste 5 HR-thema’s in fysiotherapiepraktijk (VvAA)

Zaal: 1.04
Sessieronde 1,

Geen academisch juridisch college, maar een praktische vertaling naar de praktijk. Naar uw praktijk!
In deze workshop komen de 5 belangrijkste thema’s voorbij waar de fysiotherapeut-werkgever vandaag de dag mee van doen heeft:

 1. de recente verloningsproblematiek bij een ‘all-in-loon’. Wanneer gaat het mis, maar vooral hoe voorkomt u dat?
 2. wederzijdse verwachtingen van werkgever en werknemer. Ziet u een werknemer als een mede-ondernemer of juist niet en wat betekent dit o.a. voor de taakverdeling en tijdsbesteding.
 3. afscheid nemen van een werknemer die niet naar tevredenheid functioneert
 4. werkgeversverplichtingen uit de Wkkgz
 5. de gevolgen van de wet DBA bij het werken met ZZP-ers.

 

Lees verder

1.10 Kom in beweging met ethiek! (workshop)

Zaal: Buiten - verzamelen in centrale hal
Sessieronde 1,

Tijdens deze workshop zult u aan de hand van uw eigen ethische dilemma’s en/of thema’s (bijvoorbeeld uit de columns van Jeroen) letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Al wandelend zullen we deze dilemma’s en/of thema’s verder uitdiepen aan de hand van beproefde ethische methodes en door de dialoog met elkaar aan te gaan, waarbij de workshopbegeleiders u handvaten aanreiken in het concrete bespreken van ethische kwesties.

De workshop biedt u mogelijkheden om bewust te worden van uw eigen overtuigingen over wat goede zorg is en wat leidend is in uw doen en denken over ethische kwesties. Deze bewustheid kunt u inzetten om indien gewenst te veranderen, maar ook om uw eigen kwaliteit(en) beter te verwoorden.

Lees verder

1.11 Richtlijn Parkinson (workshop)

Zaal: 2.03
Sessieronde 1,

De eerste KNGF richtlijn ziekte van Parkinson verscheen in 2004. Aangezien het aantal wetenschappelijke studies op het gebied van fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson enorm is toegenomen, hebben ParkinsonNet en het KNGF in samenwerking met Europese beroepsverenigingen een Europese richtlijn ontwikkeld. In deze workshop maken deelnemers kennis met nieuwe inzichten uit deze richtlijn die inmiddels ook – in een geadoapteerde versie – in het Nederlands beschikbaar.

Na afloop kan de cursist de persoon met de ziekte van Parkinson patiëntgericht in kaart brengen en zelfmanagement bevorderen. De deelnemer kan efficiënt het valrisico bepalen en krijgt tools aangereikt om het niveau van fysieke activiteit en het algemeen functioneren in kaart te brengen.

Lees verder

1.12 STarT Back Tool; snel de juiste zorg bij lage rugpijn (workshop)

Zaal: 2.04
Sessieronde 1,

De Start Back Screening tool is een vragenlijst van 9 vragen die een risicoprofiel geeft van uw patiënt met lage rugpijn. Op basis van dit profiel kunt u de passende zorg bieden. Iemand met een laag risico op chronisiteit heeft een ander beleid nodig dan iemand met een hoog risico. Hoe ziet het instrument er uit?

Is hij betrouwbaar en valide?
Wat zijn de resultaten in het buitenland?
Hoe moet hij toegepast worden, wanneer en bij wie?
Hoe ziet de behandeling er uit per patiëntenprofiel?
Hoe zouden huisartsen en fysiotherapeuten hierin kunnen of moeten samenwerken?

 

Lees verder

1.13 Nu mag jij! (workshop)

Zaal: 2.01
Sessieronde 1,

Deze workshop gaat over jou. Jij staat helemaal centraal. Jij krijgt inspiratie over jezelf. Het is een voorproefje op de tweedaagse cursus die gebruik maakt van je gemeten persoonlijkheid via Lumina Spark. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en je gedrag. Het helpt je verder om dichter bij jezelf te komen en om te leren gaan met jezelf. Hoe ga je keuzes maken die energie geven en passen bij jouw ambitie. Het streven is om je de moed te geven om te veranderen wat je kan veranderen, de kracht om te accepteren wat je niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.*

Franciscus van Assisi.

Lees verder

1.14 Inspanningstesten bij longpatiënten (workshop)

Zaal: 2.05
Sessieronde 1,

De gouden standaard voor het cardiorespiratoir inspanningsvermogen is de maximale zuurstofopname (VO2piek), welke bepaald wordt met de CPET. De CPET is voor fysiotherapeuten vaak niet uit te voeren. Diverse alternatieve testen om het cardiorespiratoir inspanningsvermogen te meten zijn beschikbaar, echter deze missen diagnostische waarde en trainingsmaten zoals de ventilatoire anaerobe drempel en het respiratoir compensatiepunt.

Na de workshop:

 1. Kent de deelnemer de inspanningsfysiologische rationale van de CPET.
 2. Begrijpt de deelnemer de relatie tussen de CPET en veldtesten (met name Steep Ramp Test) op het pulmonale domein.
 3. Is de deelnemer in staat de rapportage van de CPET basaal te interpreteren t.a.v. prestatie en te destilleren trainingsvariabelen bij de longpatiënt.
Lees verder

1.15 Richtlijn Artrose (workshop)

Zaal: 2.06
Sessieronde 1,

Deze sessie is een voorproefje van de nieuwe herziene richtlijn Artrose Heup-Knie die ontwikkeld is middels een nieuwe methodiek die tools biedt om de richtlijn beter in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. De focus zal liggen op de core-treatment voor heup- en knieartrose patienten: voorlichting en actieve oefentherapie.
Na deze sessie heeft u een zicht op de tools die u in staat stellen om een evidence-based behandelprogramma op te stellen dat is afgestemd op de individuele problemen van de patient.

Lees verder
11:30 - 14:15

1.16 Maak kennis met intervisie – ochtend

Zaal: 1.06, 1.07 en 1.08
Sessieronde 1, Sessieronde 2,

Weleens van Intervisie gehoord?
Over intervisie als nieuw instrument voor het bevorderen van kwaliteit is al veel gepubliceerd. Maar, hoe gaat zo’n intervisiebijeenkomst nu eigenlijk? Wat voegt het toe aan het dagelijks handelen in de praktijk?

Interesse? Grijp dan de kans om tijdens de Dag van de Fysiotherapeut een intervisiesessie te doen!

Op de DvdF organiseert het KNGF een aantal intervisiesessies. In een groep van 6-8 fysiotherapeuten maakt u kennis met het intervisiemodel van het KNGF. Schrijf hier in voor ochtend. Kosten zijn €74,- en u krijgt gedurende de hele dag gratis toegang tot de Dag voor de Fysiotherapeut! Apart registreren voor de DvdF is dan ook niet meer nodig.

De intervisiebijeenkomsten zijn besloten en verlopen volgens de structuur van het KNGF model. Lees hier meer over intervisie.

Een kleine groep fysiotherapeuten in het land neemt sinds 2016 al deel aan intervisie bijeenkomsten in het kader van een plusovereenkomst met Zilveren Kruis. Sinds dit jaar is intervisie voor iedereen die in het CKR geregistreerd staat beschikbaar en in de toekomst zal intervisie zelfs worden opgenomen in de voorwaarden van het kwaliteitsregister.

Doe dus mee en schrijf je in voor een ochtend intervisiesessie!

 

 

Lees verder
11:30 - 12:30

1.17 Better in, better out: de patiënt redt zich wel?

Zaal: 2.02
Sessieronde 1,

Voor kwetsbare patiënten is een operatie een ingrijpende gebeurtenis, die gepaard gaat met een teruggang in fysiek-, mentaal- en sociaal functioneren, waarbij ook hun zelfredzaamheid in het geding komt. Ziekenhuizen in Nederland zetten daarom in op vraaggestuurde, peri-operatieve zorg. Ze willen bevorderen dat ouderen, middels preventieve zorg en leefstijlbegeleiding snel na hun operatie weer vitaal kunnen functioneren in de eigen omgeving.

Een goed voorbeeld van vraaggestuurde, peri-operatieve zorg is ‘Better In, Better Out’. Eerstelijns fysiotherapeuten wordt gevraagd deel te nemen aan regionale BiBo zorgnetwerken, die middels preventie en prehabilitatie aantoonbaar goede patiënten-ervaringen, betere functionaliteit en conditie, en efficiëntere zorg bieden.

Lees verder
13:15 - 14:15

2.01 Adapt or die (Fountainheads Wake-Up Call)

Zaal: B (midden)
Sessieronde 2,

De Trendverkenners van Fountainheads bestuderen de snel veranderende wereld om ons heen en vertalen de veranderingen naar verhalen voor ondernemende mensen. We geven duiding omkleed met business voorbeelden over wat de nabije toekomst ons brengt op het gebied van technologische en maatschappelijke trends, ontwikkelingen en innovatie. De Wake Up Call is bedoeld om de ogen te openen, te verwonderen en te verrassen.

Dit bereiken de Fountainheads door in een sneltreinvaart een altijd actueel overzicht te geven over uiteenlopende ontwikkelingen en bewegingen; Wat zijn de technologische en maatschappelijke trends? Waarom is innoveren belangrijk? Hoe pak je innovatie aan? Wat zijn de kansen van de open-source beweging? Wat is de toekomst van de deel-economie? Wat is De Blockchain? Wat zijn de effecten van de electrificering van mobiliteit? En wat gebeurt er als we in staat zijn autopilot level 5 te realiseren? Hoe gaan andere sectoren om met verandering en wat kun je daar van leren? We gaan dus ook vooral ‘Gluren bij de Buren’.

Het publiek ontvangt een enorme inspiratieboost, ervaart de dynamiek en energie van de sprekers en is na de presentatie enigszins gedesoriënteerd en ‘prettig ongerust’. De Wake Up Call heeft tot (leer)doel: inspiratie en Verbeelding aan te spreken. Centrale vraag Hoe is het gesteld met je adoptie- en aanpassingvermogen

Lees verder

2.02 Ketenzorg en meetinstrumenten (KWIEK)

Zaal: A (eerste)
Vakspecialist,
Sessieronde 1,

Binnen deze sessie worden twee lezingen gegeven die ingaan op het belang en gebruik van meetinstrumenten in de keten van zorg.

Is het klinisch redeneerproces in gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken bij patiënten met aspecifieke nekpijn volledig?, Francois Maissan
Uit het onderzoek blijkt het klinisch redeneer proces onvoldoende volledig aanwezig om de uitkomsten te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het diagnostisch proces wordt volledig of gedeeltelijk gemist, met name de bijbehorende klinimetrie. Tevens  blijken de evaluatieve uitkomstmaten in mindere mate gericht te zijn op de te onderzoeken interventie maar met name op de klacht van de patiënt. Dit alles zal met voorbeelden worden geïllustreerd. Tevens worden mogelijke consequenties voor uw dagelijkse praktijk besproken.

Meten in de fysiotherapie: raamwerk klinimetrie, Prof. Dr. Sandra Beurskens
In de zorg wordt veel gemeten en iedereen wordt een beetje meetmoe. De uitdaging is om die meetinstrumenten te kiezen die hanteerbaar zijn en je als professional ondersteunen bij het klinisch redeneren, waarmee je patienten kunt betrekken bij de zorg en die je kunt gebruiken bij het samenwerken met andere professionals. Richtlijnen kunnen je helpen met het vinden van meetinstrumenten. Voor het kiezen van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is recent een PROM-cyclus ontwikkeld die behulpzaam kan zijn. Ook biedt de komst van allerlei apps en wearables nieuwe manieren van meten.

 

Deze sessie wordt u aangeboden door de NVFG, NVFL, NVRF, NVFVG, NVZF en de VHVL.

 

 

 

Lees verder

2.03 Rotator cuff gerelateerde schouderpijn, een blik voorbij de spieren en gewrichten (NVMT)

Zaal: C (derde)
Vakspecialist,
Sessieronde 2,

Was u niet in de gelegenheid om het wereldcongres fysiotherapie in Kaapstad te bezoeken afgelopen jaar? En bent u geïnteresseerd in schouderproblematiek? Bezoek dan de NVMT sessies op de Dag van de Fysiotherapeut. De NVMT brengt de inhoud van een focused symposium over rotator cuff problematiek dit jaar gedeeltelijk naar de Dag van de Fysiotherapeut!

Tijdens deze presentatie zal de aandacht gaan naar complexe pijnproblemen in het kader van rotator cuff gerelateerde schouderpijn. Hierbij zal de toehoorder informatie krijgen over maladaptieve pijnmechanismen en herstel-belemmerende factoren van cognitieve, emotionele en/of psychosociale aard. Het herkennen van patiënten waarbij een centraal gerichte aanpak noodzakelijk is, en het bieden van concrete handvaten in deze fysiotherapeutische benadering vormt de doelstelling bij deze lezing. De deelnemende fysiotherapeuten hebben na de lezing kennis omtrent de benadering van patiënten met rotator cuff gerelateerde schouderpijn waarbij maladaptieve pijnmechanismen kenmerkend zijn.

 

Lees verder

2.04 Jaco den Dekker afstudeerprijs

Zaal: Grand Cafe
Sessieronde 2,

Een vast onderdeel van de DvdF: de uitreiking van de Jaco den Dekker Afstudeerprijs. Deze jaarlijkse prijs is een onderscheiding voor het beste afstudeerwerk over fysiotherapie, gemaakt in het kader van de studie aan een initiële opleiding voor fysiotherapie in Nederland.

Dit jaar zijn er 10 scripties ingezonden. Een deskundige jury van fysiotherapeuten heeft deze beoordeeld en de beste drie geselecteerd. Deze drie genomineerden voor de Jaco den Dekker Afstudeerprijs presenteren in deze sessie hun scriptie. Tijdens de sluiting van de Dag van de Fysiotherapeut wordt de winnaar van de Jaco den Dekker afstudeerprijs 2016-2017 bekend gemaakt.

De drie genomineerden zijn:
1. Zitten na een beroerte? Blijf er niet in hangen! Zijn cognitieve persoonsfactoren mogelijke voorspellers van sedentair gedrag bij mensen na een beroerte?
Fontys Paramedische Hogeschool: Marieke van den Manacher

2. Het effect van visuele laser cues op loopstoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.
HvA: Jacob Stenacker en Lisaso Bérénos

3. Beweeggames in een huiskamersetting ter verbetering van de kwaliteit van leven en ter preventie van een ziekenhuisdelirium.
Hogeschool Leiden: Pien van Aggelen, Danique Deen, Philie Broekmeijer, Iris van Aken

Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het afstudeerwerk relevant te zijn voor de fysiotherapie. Ook moet het onderwerp passen binnen de domeinomschrijving fysiotherapie. Ieder opleidingsinstituut kan één afstudeerwerk inzenden.

 

Lees verder

2.05 Let’s bridge the gap (NVFB)

Zaal: D (links achter gordijn)
Vakspecialist,
Sessieronde 2,

Rectus diastase: ‘Let’s bridge the gap’ door Miriam Hockx

‘Let’s bridge the gap!’ is het thema van deze inspirerende workshop. Sportfysiotherapeut Miriam Hockx en ‘co-host’ plastisch chirurg Leonard Corion, willen je aan de hand van live casuïstiek alle aspecten laten zien rond diastase. De fysieke ‘gap’ tussen de beide rectus helften, die zo vaak gemist wordt bij mensen met coreproblematiek. Behalve het delen van dit vakinhoudelijke, willen zij samen ook het belang benadrukken van het overbruggen van figuurlijke ‘gap’ tussen de verschillende disciplines (binnen én buiten de fysiotherapie), die zich vaak zonder enige vorm samenhang en communicatie met hetzelfde vraagstuk bezig lijken te houden. Je gaat na deze levendige, leerzame, praktijkgerichte workshop naar huis met de state of the art t.a.v. ontstaansmechanismen, consequenties, signalering en behandeling van rectus diastase en kunt hier direct mee aan de slag in je eigen werksetting. Bovendien hopen Miriam en Leonard dat hun workshop je extra enthousiasmeert tot het opzoeken van elkaar, om zo zoveel mogelijk gecombineerde kennis en ervaring in te zetten t.b.v. je cliënt. Het spreekt voor zich dat er daarom veel ruimte is voor interactie en discussie met de deelnemers. Specialiseren en superieur zijn op je eigen terrein is geweldig, máár: met een gat in de heg om te spelen met de buren wordt het pas écht leuk! En eigenlijk weten we dat natuurlijk allemaal al heel lang…

Lees verder

2.07 Op zoek naar potentieel: een must voor iedere patiënt

Zaal: 1.01
Sessieronde 2,

Binnen de fysiotherapie zoeken we naar relaties tussen stoornissen in structuren en functies, activiteiten en de consequenties daarvoor in het dagelijks leven. Maar is dit eigenlijk wel voldoende? Kunnen we met deze informatie de interventie vormgeven? En kunnen we het beloop en te behalen eindniveau voorspellen? Hoe meet u de potentie en schat u haalbare doelen in?

In deze interactieve sessie krijgt u inzicht in de informatie die u en uw collega’s gebruiken om de adaptatieruimte binnen de persoon te meten en de mate waarin de omgeving daarbij een rol speelt. In deze sessie maken we gebruik van de “lessons learned” binnen sport en revalidatie.

Lees verder

2.08 Meet the Prof: Michel Coppieters

Zaal: 1.02
Wetenschap,
Sessieronde 2,

Informatie over deze sessie volgt zo spoedig mogelijk

Lees verder

2.09 Stapstenen naar succes en de toekomst (SpotOnMedics)

Zaal: 1.03
Ondernemerschap,
Sessieronde 2,

In de afgelopen 3 jaar heeft SpotOnMedics vanuit het niets een marktaandeel van ruim 15% verworven. Het online FysioOne All-In-One platform bestaat uit: agenda, declaratie, EPD, huiswerkoefeningen, specialisatiekaarten en praktijkmanagement. De snelle groei van SpotOnMedics wordt veroorzaakt door de integrale benadering van de werkprocessen in de fysiotherapiepraktijk en de geïntegreerde accountancy diensten inclusief bedrijfsadvies.

Het SpotOnMedics waardecreatiemodel helpt praktijken zich doorlopend te verbeteren in termen van minder administratietijd, lagere kosten en hogere omzet. Op dit moment werken ruim 3.000 therapeuten met het All-In-One platform en benutten zij de stapstenen naar succes.

In deze presentatie zal SpotOnMedics verschillende van deze stapstenen aan u toelichten in de vorm van businesscases zoals uw collega praktijken die succesvol toepassen.

Lees verder

2.10 Komt een hacker bij de fysio (Fysiomanager)

Zaal: 1.04
Ondernemer,
Ondernemerschap,
Sessieronde 2,

Het uitvoeren van een goed behandelplan staat of valt met goede dossiervorming. Digitalisering kan de kwaliteit en de klantervaring fors vooruit helpen. Maar in een wereld vol hackers en strakker wordende Europese regelgeving is het speelveld wel complexer aan het worden. Hoe ga je met de toenemende digitale eisen en verwachtingen om zonder alle behandeltijd aan automatisering, compliance en het maken van risicoinschattingen kwijt te zijn. In zijn toespraak gaat OV-chipkaarthacker en beveiligingsanalist Brenno de Winter in op de snel veranderende wereld, de bedreigingen, dilemma’s en vooral ook de kansen in de zorg. Wie de informatiesamenleving niet omhelst zal kansen missen, maar wie niet bij de risico’s stilstaat maakt zichzelf speelbal van criminelen, toezichthouders en concurrenten. Hoe houdt de fysiotherapeut zich staande in zo’n wereld?

 

Lees verder

2.11 Meet the Prof: Raymond Ostelo

Zaal: 1.05
Sessieronde 2,

De rol van de fysiotherapeut verandert. In toenemende mate zal de samenwerking met andere disciplines gevraagd worden, waarbij de vraag naar doelmatigheid van zorg centraal zal (blijven) staan. Dat is een van de thema’s van deze leerstoel.

Tijdens deze sessie zullen 2 casussen gepresenteerd worden waarin de samenwerking tussen de fysiotherapie en de medische specialist concreet is uitgewerkt, en waarvan de pilot gegevens nu bekend zijn. Een casus betreft de samenwerking tussen fysiotherapeut en traumachirurgie. De andere casus gaat over de samenwerking tussen de fysiotherapeut en de pijnspecialist. Ook het onderzoek naar de doelmatigheid van deze samenwerking zal aan bod komen.

Gedurende deze sessie zal volop ruimte zijn voor discussie over de thema’s ‘samenwerking met de medisch specialist’ en ‘doelmatigheid van zorg’.

 

Lees verder

2.12 Hallux Valgus; domein voor de fysiotherapeut (workshop)

Zaal: 2.02
Sessieronde 2,

De workshop begint met een korte wetenschappelijke uiteenzetting van de oorzaken en gevolgen van een hallux valgus, huidige behandelmethode en de mogelijkheden van mobiliseren, tapen en oefentherapie. We zetten uiteen hoe een evidence based behandelprotocol er uit kan zien. We doen een 6-tal oefeningen waarmee voetentraining bij een hallux valgus kan beginnen.

Lees verder

2.13 Nu mag jij! (workshop)

Zaal: 2.01
Sessieronde 2,

Deze workshop gaat over jou. Jij staat helemaal centraal. Jij krijgt inspiratie over jezelf. Het is een voorproefje op de tweedaagse cursus die gebruik maakt van je gemeten persoonlijkheid via Lumina Spark. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en je gedrag. Het helpt je verder om dichter bij jezelf te komen en om te leren gaan met jezelf. Hoe ga je keuzes maken die energie geven en passen bij jouw ambitie. Het streven is om je de moed te geven om te veranderen wat je kan veranderen, de kracht om te accepteren wat je niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.*

Franciscus van Assisi.

Lees verder

2.14 Diagnostiek van het bewegingsapparaat (workshop)

Zaal: 2.03
Sessieronde 2,

In deze worskdop presenteren Dieuwke Schiphof en Arianne Verhagen hun bevindingen van een project dat door het WCF is gefinancierd.
We geven hierbij een overzicht van de evidence bij het diagnostisch process bij mensen emt klachten aan het bewegingsapparaat. Daarnaast laten we de participanten meedenken over het hoe en wat van diagnostisch onderzoek.

Lees verder

2.15 Richtlijn nekpijn (workshop)

Zaal: 2.04
Sessieronde 2,

De praktische kant van de richtlijn komt aan de orde. Hierbij ontvangt het publiek informatie over de tot standkoming en hou zou deze richtlijn in de praktijk gebruikt moeten worden. De praktische invulling wordt gedaan aan de hand van een reële casus. Hoe ziet het diagnostisch proces er uit? Welke testen zou je moeten gebruiken en wanneer? Waar zitten de essentiële beslismomenten? En uiteindelijk: hoe zet je de behandeling in. Wat weten we over de verschillende behandel mogelijkheden?

Ook informatie over aspecten als pijnmedicatie en beeldvormend onderzoek zullen de revue passeren.

Lees verder

2.16 Kom in beweging met ethiek! (workshop)

Zaal: Buiten - verzamelen in centrale hal
Sessieronde 2,

Tijdens deze workshop zult u aan de hand van uw eigen ethische dilemma’s en/of thema’s (bijvoorbeeld uit de columns van Jeroen) letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Al wandelend zullen we deze dilemma’s en/of thema’s verder uitdiepen aan de hand van beproefde ethische methodes en door de dialoog met elkaar aan te gaan, waarbij de workshopbegeleiders u handvaten aanreiken in het concrete bespreken van ethische kwesties.

De workshop biedt u mogelijkheden om bewust te worden van uw eigen overtuigingen over wat goede zorg is en wat leidend is in uw doen en denken over ethische kwesties. Deze bewustheid kunt u inzetten om indien gewenst te veranderen, maar ook om uw eigen kwaliteit(en) beter te verwoorden.

Lees verder

2.17 Richtlijn Artrose (workshop)

Zaal: 2.06
Sessieronde 2,

Deze sessie is een voorproefje van de nieuwe herziene richtlijn Artrose Heup-Knie die ontwikkeld is middels een nieuwe methodiek die tools biedt om de richtlijn beter in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. De focus zal liggen op de core-treatment voor heup- en knieartrose patienten: voorlichting en actieve oefentherapie.
Na deze sessie heeft u een zicht op de tools die u in staat stellen om een evidence-based behandelprogramma op te stellen dat is afgestemd op de individuele problemen van de patient.

Lees verder
14:45 - 15:45

3.01 Positieve gezondheid en Beweegzorg

Zaal: B (midden)
Sessieronde 3,

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de paradigmashift die nodig is om de zorg duurzaam betaalbaar te houden, aan de hand van het begrip Positieve Gezondheid.

Tevens worden handelingsperspectieven voor fysiotherapeuten aangereikt om in deze transitie mee te gaan en worden concrete voorbeelden van multidisciplinaire Beweegzorginterventies gegeven.

De sessie sluit goed aan op de sessie 4.07 Beweegzorg in de praktijk (16.15 – 17.15 uur).

Lees verder

3.02 Ketenzorg en medicatie (KWIEK)

Zaal: A (eerste)
Vakspecialist,
Sessieronde 3,

Binnen een zorgketen is het van belang dat betrokken zorgverleners bekend zijn met het medicatiegebruik van patiënten. In deze worden twee lezingen gegeven over de invloed van medicatie op de fysiotherapeutische zorgverlening.

Deze sessie wordt u aangeboden door de NVFG, NVFL, NVRF, NVFVG, NVZF en de VHVL.

Lees verder

3.03 Duizeligheidsklachten -deel 1- (NVOF)

Zaal: C (derde)
Sessieronde 3,

Henk Kempkes verzorgt de inleiding en waarom de orofaciaal fysiotherapeut ‘de specialist’ is bij duizeligheid.
Maarten Kretzschmar zal een korte introductie van het evenwichtssysteem geven waarna dieper ingegaan wordt op anamnese, ziektebeelden en rode vlaggen. Ook de cervicale component van het evenwichtssysteem wordt besproken.
Bart Zwaneveld geeft een presentatie  met betrekking tot de anatomie van het vestibulaire systeem, de pathofysiologie van BPPD en de diagnostiek en behandeling van BPPD. Zinvolle klinimetrie zal worden uiteengezet. Vervolgens een praktische training in het diagnosticeren en behandelen van BPPD. Na de praktische invulling afsluitend een presentatie over andere vormen van vestibulaire revalidatie. De basis, welke ook met de deelnemers zal worden gedeeld, is de meest recente en relevante wetenschappelijke literatuur.

Programma en indeling
Sessie 1
Maarten Kretzschmar over duizeligheid
Bart Zwaneveld over BPPD

Sessie 2
Praktische vaardigheden in de behandeling van  BPPD en screening op vestibulaire uitval, gevolgd door afsluitende presentatie en ruimte voor vragen. Ook dit deel wordt verzorgd door Bart Zwaneveld, Maarten Kretzschmar

Lees verder

3.04 Arbeidsbelasting en beroepsziekten (NVBF)

Zaal: D (links achter gordijn)
Vakspecialist,
Sessieronde 3,

SPRINT@Work monitoren van fysieke belasting, Charissa Roossien
Het doel van het SPRINT@Work project is het creëren van duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer. M.b.v. sensortechnologie wordt onderzocht hoe de werkbelasting gemonitord kan worden zodat ervaren knelpunten effectief bestreden kunnen worden. D.m.v. het ontwikkelen van objectieve en draagbare meettools en het optimaliseren van bestaande systemen wordt de fysieke werkbelasting onderzocht. De tools meten werkhouding en de gerelateerde rugbelasting en de energetische werkbelasting a.d.h.v. ademgassen en hittestuwing en worden naast labstudies ook gevalideerd in verschillende werksituaties. Het doel is dat deze tools gepersonaliseerd feedback gaan gegeven om op deze manier verzamelde data direct betekenisvol te maken.

Werkt de knieprothese beter met (bedrijfs)fysiotherapie?, Paul Kuijer
U leert de antwoorden op de volgende vijf vragen:

 1. Wat is effectiever voor preventie van knieartrose: een lichter lijf of lichter werk?
 2. Hoe effectief is een knieprothese in de behandeling van knieartrose om weer te kunnen werken en sporten?
 3. Hoe effectief is (bedrijfs)fysiotherapie na een knieprotheseoperatie om weer te kunnen werken en sporten?
 4. Welke patiënten die sinds kort op een wachtlijst staan voor een totale knieprothese wilt u in ieder geval snel na de operatie terug zien om werkhervatting te bespoedigen?
 5. Zijn GAS en WORQ ook iets voor u?

Prof. dr. M.F. Michiel Reneman is dagvoorzitter van deze sessie

Lees verder

3.05 Early Career Researchers: werken voor de/je toekomst (paneldiscussie)

Zaal: Wetenschapsplein
Sessieronde 3,

Sinds enige tijd is er een commissie opgericht speciaal voor de jonge onderzoekers op het gebied van fysiotherapie: de Early Career Researchers (ECR). Het gaat hier niet om leeftijd maar ervaring in de academische wereld: van master tot PhD (en een beetje erna). Op welk onderwerp je ook onderzoek doet, de overkoepelende problemen m.b.t. publiceren en financiering zijn voor iedereen hetzelfde. Tijdens de ECR-sessie op de DvdF gaan we een aantal van dit soort zaken bespreken met een panel bestaande uit een hoogleraar, subsidieverstrekkers, een redacteur van een tijdschrift en een succesvolle ECR! Het belooft een interactieve sessie te worden waar naast de ECR ook de senior onderzoekers wellicht wat aan hebben. Lever je onderwerp aan en discussieer mee op de DvdF!

Deze sessie is georganiseerd in samenwerking met de commissie ECR en het bestuur van Scientia Fundus.

Lees verder

3.06 Routinematige uitkomstregistratie

Zaal: Grand Cafe
Sessieronde 3,

Routinematige uitkomstregistratie als onderdeel van reguliere zorg: inzichten voor de patiënt, behandelaar en wetenschapper?

Routinematige uitkomstmetingen hebben voor zowel de patiënt, de therapeut en de onderzoeker grote waarde en de uitdaging voor fysiotherapeuten in Nederland is om deze uitkomstmetingen in de toekomst meer toe te passen om zodoende beter inzicht te genereren in behandeluitkomsten uit de praktijk. Binnen XpertClinic/Handtherapie Nederland wordt sinds 2009 een kwaliteitsregistratiesysteem gebruikt.
Deze presentatie zal ingaan op:

  • Wat zijn de voordelen – en nadelen van een kwaliteit registratiesysteem/ routinematige uitkomstmetingen?
  • Hoe kan deze informatie gebruikt worden bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg?
  • Hoe gebruiken we deze informatie als fysiotherapeut in de behandeling?
  • Hoe koppelen we de informatie terug aan onze patiënten?
  • Hoe kan deze informatie gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek?
Lees verder

3.07 Met biochemie en immunologie een andere kijk op fysiotherapie

Zaal: 1.03
Sessieronde 3,

Tijdens de workshop krijgt de deelnemer inzicht in enkele biochemische en immunologische aspecten, die zijn/haar kijk op de fysiotherapie zal veranderen.

Lees verder

3.08 De patiënt van de toekomst (Intramed)

Zaal: 1.04
Sessieronde 3,

Veel praktijken worstelen met het hoge tempo waarin nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Het is lastig te bepalen welke keuze de juiste is om de praktijk toekomstproof te maken. Innoveren is niet moeilijk maar wel noodzakelijk om uw praktijk gezond te houden!

Lees verder

3.09 Meet the Prof: Thea Vliet-Vlieland

Zaal: 1.05
Sessieronde 3,

Tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van recent ontwikkelde of herziene fysiotherapie richtlijnen op het gebied van reumatische aandoeningen.

Vervolgens wisselen wij op een interactieve manier van gedachten met de deelnemers aan de sessie over:
• de optimale presentatie van evidence in de richtlijnen aan de praktiserend fysiotherapeut
• de gewenste vorm en inhoud van deskundigheidsbevordering over fysiotherapeutische richtlijnen
• organisatie van fysiotherapeuten met specifieke deskundigheid op het gebied van reumatische aandoeningen (o.a. netwerkvorming).

Lees verder

3.10 SportFUNdamentals, basis voor een levenslang sport & beweegplezier (workshop)

Zaal: 1.02
Sessieronde 3,

In deze presentatie en clinic doen de deelnemers kennis op over de noodzaak en meerwaarde van de SportFUNdamentals van Loopland Gelderland. Zij doorlopen oefenstof en ontwikkelen vaardigheden ter verbetering van de motoriek en het actief lopen, als onderdeel van beter bewegen, als basis van vrijwel elke sport. Volgens Mulier instituut (2014) is de motoriek van 2 van de 3 kinderen aanzienlijk minder qua kracht, stabiliteit en aansturing in romp en benen, en vindt 10% van de jongeren al geen aansluiting meer bij het niveau van de club. Loopland Gelderland ziet een rol voor de fysiotherapeut binnen een sportpark, om deze zwakkere bewegers op te trainen, terug naar het clubniveau, maar ook om trainers te ondersteunen in de kwaliteit van hun trainingen.

Lees verder

3.11 Op zoek naar potentieel: videocasuïstiek (workshop)

Zaal: 2.01
Sessieronde 3,

Inzicht in de nog niet zichtbare mogelijkheden vraagt om een andere manier van kijken van de therapeut, waarbij er tijdens het onderzoek en de behandeling ruimte moet zijn om te experimenteren en grenzen op te zoeken. In de cognitieve psychologie worden deze strategieën het enrichment effect genoemd.

In de workshop gaat u samen met uw collega’s aan de slag met de uitdagende zoektocht naar adaptatieruimte en nog ongebruikt potentieel aan de hand van patiëntcasussen en oefent u hoe u uw diagnostische vaardigheden kunt verrijken.

Lees verder

3.12 De 6 minuten wandeltest (workshop)

Zaal: 2.04
Sessieronde 3,

Om iemands uithoudingsvermogen in kaart te brengen en te evalueren wordt door fysiotherapeuten regelmatig gebruik gemaakt van de 6 Minuten Wandeltest (6MWT). Maar hoewel deze test relatief makkelijk uit te voeren is bij een brede doelgroep is niet altijd duidelijk hoe deze correct te interpreteren. Wat is bijvoorbeeld de normwaarde voor deze test en hoe verandert deze waarde bij een hogere leeftijd en/of comorbiditeit? Hoe groot moet het verschil zijn tussen twee metingen om daadwerkelijk van een verandering in uithoudingsvermogen te kunnen spreken? Wat heeft de lengte van het parcours voor invloed op de uitslag van de test? Middels een praktische workshop wordt antwoord gegeven op deze vragen en bent u als fysiotherapeut in staat deze test bij een brede patiëntengroep in te zetten en te interpreteren.

 

Lees verder

3.13 Help…..een collega!

Zaal: 2.03
Sessieronde 3,

Basisvisie achter deze workshop: Leren door ervaren!

In deze workshop krijgt u een eerste indruk van een meer omvattende training rond intervisie en feedback.

U leert:

 • Inzicht in eigen gedrag en het effect op de ander.
 • Elkaar durven aanspreken / feedback vragen
 • Intervisie: interactieve oefening – de acteurs spelen een reele situatie uit de praktijk. Deze casus wordt gebruikt voor de  intervisie.
Lees verder

3.14 Schouderdiagnostiek (workshop)

Zaal: 2.02
Sessieronde 3,

Er bestaan zoveel schoudertesten, maar de wetenschap biedt geen eenduidigheid welke tot gedegen functioneel onderzoek leidt. Hoe stelt u in de praktijk dan toch de juiste diagnose?

Ik neem u mee langs de onderlinge verschillen in uitvoering en interpretatie uit de literatuur en de consequenties hiervan op uw klinisch redeneerproces.

De Raad voor Volkgezondheid en Samenleving pleit in het advies ‘Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice’ voor meer context in wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit mijn best-practice ervaring concludeer ik dat juist de context kan leiden tot de juiste diagnose.

Na een korte inleiding is dit vooral een praktische workshop: niet pijn of provocatie is leidend, maar uw observatie!

Lees verder

3.15 Do’s and don’ts bij controles in de fysiotherapie (workshop)

Zaal: 2.05
Sessieronde 3,

Fysiotherapeuten leren tijdens de cursus wanneer zij mee moeten werken aan een controle en wanneer niet, wanneer zij welke gegevens wel en niet mogen verstrekken en welke argumenten zij kunnen gebruiken bij een controle om te voorkomen dat zij handelen in strijd met de privacywetgeving. Daarnaast zal kort stilgestaan worden bij het verschil tussen een audit en een materiële controle.

Lees verder

3.16 Comorbiditeit en artrose

Zaal: 2.06
Sessieronde 3,

Voor patiënten met knieartrose is oefentherapie een effectieve behandeling. Echter, 60 tot 85% van de artrosepatiënten heeft te maken met bijkomende ziektes zoals hartproblematiek, diabetes of obesitas. Deze comorbiditeit kan een belangrijk obstakel zijn voor oefentherapie. Uit onderzoek blijkt dat een oefenprogramma op maat bij deze patiënten zeer effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren en het verminderen van pijn. Tijdens deze workshop zal het ontwikkelde protocol om oefentherapie aan te passen aan de comorbiditeit  toegepast worden op casuïstiek (patiënt met knieartrose en comorbiditeit diabetes en coronair lijden). Hierbij zal het klinisch redeneren centraal staan.

Tijdens deze workshop krijgt de cursist inzicht in wat er nodig is om te komen tot een effectief oefenprogramma voor patiënten met knieartrose en comorbiditeit (diabetes en coronair lijden) waarbij de trainingsintensiteit optimaal is en patiënt veiligheid is geborgd.

Lees verder
14:45 - 17:15

3.17 Maak kennis met intervisie -middag-

Zaal: 1.06, 1.07 en 1.08
Sessieronde 3, Sessieronde 4,

Weleens van Intervisie gehoord?
Over intervisie als nieuw instrument voor het bevorderen van kwaliteit is al veel gepubliceerd. Maar hoe gaat zo’n intervisiebijeenkomst nu eigenlijk? Wat voegt het toe aan het dagelijks handelen in de praktijk?

Interesse? Grijp de kans om tijdens de Dag van de Fysiotherapeut een intervisiesessie te doen!

Op de Dag van de Fysiotherapeut organiseert het KNGF een aantal intervisiesessies. In een groep van 6-8 fysiotherapeuten maakt u kennis met het intervisiemodel van het KNGF. Schrijf je hier voor de middagsessie. Kosten zijn €74,- en u krijgt gedurende de hele dag gratis toegang tot de Dag voor de Fysiotherapeut! Registreren voor de DvdF is niet meer nodig.

De intervisiebijeenkomsten zijn besloten en verlopen volgens de structuur van het KNGF model. Lees hier meer over intervisie.

Een kleine groep fysiotherapeuten in het land neemt sinds 2016 al deel aan intervisie bijeenkomsten in het kader van een plusovereenkomst met Zilveren Kruis. Sinds dit jaar is intervisie voor iedereen die in het CKR geregistreerd staat beschikbaar en in de toekomst zal intervisie zelfs worden opgenomen in de voorwaarden van het kwaliteitsregister.

Doe dus mee en schrijf in voor de middag intervisiesessie!

 

Lees verder
14:45 - 15:45

3.18 E-Health, een nieuwe inkomstenbron voor de Fysiotherapeut (Technogym)

Zaal: 1.01
Sessieronde 3,

90 DUIZEND Health apps zijn er op dit moment beschikbaar voor iedere smartphone. De wereld veranderd in een razendsnel tempo en het vak als fysiotherapeut daarmee uiteraard ook. Hoe kan de fysiotherapie deze ontwikkelingen benutten om de zorg te verbeteren en welk verdienmodel past hierbij?

Lees verder
16:15 - 17:15

4.01 Oncologie (NVFL en KNGF)

Zaal: Grand Cafe
Sessieronde 4,

Fysiotherapie in de oncologie; waar staan we en waar gaan we naartoe?
In deze lezing wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in onderzoek, praktijk, en organisatie van fysiotherapeutische zorg bij oncologie.

Lees verder

4.02 Best practices ketenzorg (KWIEK)

Zaal: A (eerste)
Vakspecialist,
Sessieronde 4,

Goed voorbeeld doet goed volgen.
In deze sessie worden drie best practices van ketenzorg gepresenteerd.

Deze sessie wordt u aangeboden door de NVFG, NVFL, NVRF, NVFVG, NVZF en de VHVL.

Nathalie Vandewerken: Het (G)oude randje voor de praktijk. Netwerken in de geriatrie
Aansluiten bij ieder netwerk op het gebied van gezondheidszorg of slim gebruik maken van wat er is? Door verschillende expertises binnen de fysiotherapie en multidisciplinaire setting te combineren versterk je je positie binnen de huidige zorgmarkt.

Ouderen behandelen en zorg bieden is een vak apart of iets dat je samen doen?

Er zullen tijdens deze presentatie aantal prikkelende stellingen aan bod komen om u op een andere manier te laten kijken naar de ouderenzorg binnen de fysiotherapie en de rol van netwerken hierin. Daarnaast krijgt u inzicht in de organisatie en communicatie binnen de ouderenzorg in zuid-limburg.

Kitty van der Sanden, Thuisconsulten in de kinderrevalidatie  @home: Oost, west, thuis best.
Een toelichting op het project @home. Het project heeft een bijdrage geleverd aan het overbruggen van de zorg vanuit het revalidatiecentrum naar de 1e lijn. Het belang en de vorm van samenwerking tussen revalidatiecentrum en periferie komt aan de orde.

Cor Sier, CVA-keten Rotterdam beweegt
CVA- Ketenzorg van acute tot chronische fase vraagt van de deelnemende partners commitment aan de centrale doelstelling, samenwerking en over het gehele keten kwalitatieve complementerende zorg. De organisatie vraagt meerde competenties.

Waarom begin je aan ketenzorg? Welke rol speel je bij het organiseren van ketenzorg? Wat levert deelname aan ketenzorg op? Waar liggen de valkuilen van ketenzorg?

Aan de hand van mijn ervaring bij het opzetten van het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam ( ECNR) zal ik deze vragen belichten.

 

Lees verder

4.03 Duizeligheidsklachten -deel 2- (NVOF)

Zaal: C (derde)
Vakspecialist,
Sessieronde 4,

Deeel 2 van het programma van de NVOF gaat ook over duizeligheidsklachten. Praktische vaardigheden in de behandeling van  BPPD en screening op vestibulaire uitval, worden uitgebreid behandeld. Gevolgd door een afsluitende presentatie en ruimte voor vragen. Ook dit deel wordt verzorgd door Bart Zwaneveld en Maarten Kretzschmar

In de eerste sessie over duizeligheidsklachten verzorgt Henk Kempkes de inleiding en ligt toe waarom de orofaciaal fysiotherapeut ‘de specialist’ is bij duizeligheid.
Maarten Kretzschmar zal een korte introductie van het evenwichtssysteem geven waarna dieper ingegaan wordt op anamnese, ziektebeelden en rode vlaggen. Ook de cervicale component van het evenwichtssysteem wordt besproken.
Bart Zwaneveld geeft een presentatie  met betrekking tot de anatomie van het vestibulaire systeem, de pathofysiologie van BPPD en de diagnostiek en behandeling van BPPD. Zinvolle klinimetrie zal worden uiteengezet. Vervolgens een praktische training in het diagnosticeren en behandelen van BPPD. Na de praktische invulling afsluitend een presentatie over andere vormen van vestibulaire revalidatie. De basis, welke ook met de deelnemers zal worden gedeeld, is de meest recente en relevante wetenschappelijke literatuur.

Lees verder

4.04 Arbeid binnen de fysiotherapie (NVBF)

Zaal: D (links achter gordijn)
Vakspecialist,
Sessieronde 4,

Technologie voor duurzame inzetbaarheid, Remko Soer
Het meten van de fysieke en mentale arbeidsbelasting om werknemers duurzaam inzetbaar te houden is uitdagend. In deze presentatie wordt een project gepresenteerd waarin door middel van sensoren houdingen, energetische belasting en hartslagvariabiliteit in preventief onderzoek bij werkers is ingezet en hoe deze data geïntegreerd kunnen worden in een decision support tool. Naast de resultaten van deze studies wordt een praktische handleiding gegeven hoe deze metingen op tijdsbesparende en praktisch hanteerbare wijze in uw (patient)onderzoek in te zetten.

Arbeidsrevalidatie voor mensen met chronische pijn en verzuim van werk. Kunnen we effect meten? Timo Beemster
Een doel voor mensen met chronische pijn en verzuim van werk is om weer duurzaam terug te keren naar hun werk. Om dit te bewerkstelligen wordt een multidisciplinaire bio-psychosociale aanpak aanbevolen. Om het effect van deze aanpak vast te stellen worden Patient Reported Outcome Measures (PROMS) ingezet. Maar hoeveel uren meer werken, hoeveel dagen minder verzuim of hoeveel punten verbetering op een participatie PROM kan gezien worden als een klinisch relevant verschil op het einde van een behandeling?

Op bovenstaande vragen wordt antwoord gegeven in deze presentatie.
(Bedrijfs)fysiotherapeuten kunnen de kennis uit deze presentatie direct toepassen in hun dagelijkse praktijk om de evaluatie van hun behandeling te onderbouwen.

Lees verder

4.05 Beste poster van de DvdF 2017

Zaal: Wetenschapsplein
Sessieronde 4,

Na een voorselectie zijn 40 onderzoekers uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren middels een posterpresentatie. Deze zijn tijdens de pauzemomenten te vinden op het Wetenschapsplein en strijden om de prijs ‘Beste poster van de Dag (van de Fysiotherapeut)’. Tijdens de pauzemomenten zullen een aantal mystery guests de posters bezoeken en zullen zij de beste vijf nomineren. Deze vijf onderzoekers mogen tijdens de laatste sessie hun poster presenteren voor het aanwezige publiek en een jury. De juryleden zullen vervolgens bepalen wie naar huis gaat met de felbegeerde prijs.

Lees verder

4.06 Spierziekten en fysiotherapie

Zaal: 1.01
Sessieronde 4,

Spierziekten zijn zeldzaam. Tijdens deze sessie geven wij u praktische aanknopingspunten voor de fysiotherapeutische behandeling en begeleiding van de patiënten met vier verschillende spierziekten:
– FSHD (facioscapulohumerale dystrofie)
– SMA (spinale musculaire atrofie)
– PPS (postpoliosyndroom)
– HSP/PLS (hereditaire spastische paraparese/primaire laterale sclerose)

Wat zijn de do´s en dont´s bij de behandeling van spierziekten? En wat vinden patiënten belangrijk? Diverse sprekers komen aan het woord o.a. fysiotherapeuten uit het Radboudumc en specialistische revalidatiecentra en patiëntvertegenwoordigers

Lees verder

4.07 Beweegzorg

Zaal: 1.02
Sessieronde 4,

Door diverse maatschappelijke en demografische ontwikkelingen neemt de vraag toe naar professionals die mensen begeleiden bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Deze vraag leeft binnen de zorg, maar ook in het sociaal en publiek- privaat domein. Daar gaan gemeenten en andere organisaties, samen met burgers, immers steeds vaker aan de slag om mensen gezond te houden. Deze toenemende vraag biedt kansen voor fysiotherapeuten.

Het KNGF is gestart met het programma Beweegzorg, dat als doel heeft om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het benutten van deze kansen. Beweegzorg verlegt de grenzen van fysiotherapeuten, verbetert het beweeggedrag van mensen en vraagt om samenwerking met andere disciplines.
Deze sessie wordt ingeleid door het KNGF. Daarna presenteren fysiotherapeuten drie mooie beweegzorginterventies; De Fitkuur, Mantelzorgers Vitaal en De Wandel Challenge. Bij de interventies ondersteunen fysiotherapeuten mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening en mensen in kwetsbare situaties, bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. De inhoud en het verdienmodel van de interventies komen aan bod als mede de ‘lessons learned’ bij de ontwikkeling en implementatie van de interventie.

Lees verder

4.08 De eerste stappen naar herstel na een kritieke ziekte

Zaal: 1.03
Sessieronde 4,

Herstel van het loopvermogen is een van de belangrijkste mijlpalen in de revalidatie.

Tijdens een ziekenhuisopname kan het loopvermogen dramatisch achteruitgaan. Bij ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis leidt dit tot langdurige afhankelijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en verminderde kwaliteit van leven.

In deze presentatie laten we zien hoe we dagelijkse praktische barrières voor het mobiliseren met ernstig zieke en verzwakte patiënten hebben kunnen overwinnen. We ontwikkelden een verrijdbare lopende band met gewichtloosheidsondersteuning om naast het ziekenhuisbed te gebruiken. Deze innovatie laat zien dat patiënten eerder en veilig kunnen mobiliseren met minder inzet van personeel en tevredenheid van de patiënt.

Lees verder

4.08 Meet the Prof: Raoul Engelbert

Zaal: 1.05
Wetenschap,
Sessieronde 4,

Prof.dr. Raoul engelbert is bijzonder hoogleraar bij de universiteit van amsterdam. Met 14 promovendi doet hij onderzoek naar de transitie van de zorg rondom complexe patienten. Hoe komen complexe patienten zo gezond mogelijk het ziekenhuis in en hoe gaan ze zo gezond mogelijk weer naar huis. Dat betekent dat deze patienten voor de opname moeten worden gescreend en waar nodig voor de opname fysiotherapeutische begeleiding moeten krijgen. Ook de begeleiding in het ziekenhuis en in de thuissituatie (oa e-health) staat centraal. De begeleiding is primair gericht op functioneel bewegen in combinatie met voeding en indien nodig psychologische begeleiding. De patient staat hierin natuurlijk centraal. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op interdisciplinaire behandeling bij bijvoorbeeld patienten die worden geopereerd met slokdarm kanker. Naast geplande opnames worden ook complexe patienten acuut opgenomen. Tijdens deze presentatie wordt ook ingegaan op de problematiek van patienten op de intensive care en de transitie vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook wordt ingegaan op de complexe acuut opgenomen oudere patient. 30 procent van de acuut opgenomen ouderen heeft ernstig functieverlies na opname. Kunnen we voorspellen wie dat zijn en is een gerichte behandeling zinvol en effectief ?, wat vinden patienten van deze zorg en wat vinden partners en mantelzorgers?

Raoul engelbert is tevens onderzoeksdirecteur en lector van de faculteit gezondheid van de hogeschool van amsterdam. Tijdens deze presentatie wordt ook ingegaan op de koppeling tussen patientenzorg, wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs (de trias academica). Hoe kunnen docenten binnen de onderzoekslijnen promoveren, hoe worden studenten betrokken, hoe organiseren we dakpan onderwijs en onderzoek en wat wordt er gedaan aan valorisatie en implementatie in het onderwijs en de zorg.

Kortom, een interactief uur over goede (interdisciplinaire) patientenzorg waarbij de patient centraal staat, met kruisbestuiving naar onderwijs en wetenschap.

 

Lees verder

4.10 Op zoek naar potentieel: videocasuïstiek (workshop)

Zaal: 2.01
Sessieronde 4,

Inzicht in de nog niet zichtbare mogelijkheden vraagt om een andere manier van kijken van de therapeut, waarbij er tijdens het onderzoek en de behandeling ruimte moet zijn om te experimenteren en grenzen op te zoeken. In de cognitieve psychologie worden deze strategieën het enrichment effect genoemd.

In de workshop gaat u samen met uw collega’s aan de slag met de uitdagende zoektocht naar adaptatieruimte en nog ongebruikt potentieel aan de hand van patiëntcasussen en oefent u hoe u uw diagnostische vaardigheden kunt verrijken.

Lees verder

4.11 E-Health (workshop)

Zaal: 2.04
Sessieronde 4,

In de workshop staat centraal hoe je als fysiotherapeut de zelfregie van patiënten ondersteunen en wat de rol van blended fysiotherapie daarin is.

Hierbij gaan we in op de volgende onderwerpen:
– Wat is blended fysiotherapie?
– Waarom zou je blended fysiotherapie inzetten en wat zijn de randvoorwaarden daarbij?
–  Personaliseren van zorg: Bij wie kan je blended fysiotherapie toepassen?

Lees verder

4.12 Fysiotherapie bij Axiale Spa; zo stijf is het niet!(workshop)

Zaal: 2.06
Sessieronde 4,

In deze presentatie worden kort de aandoening axiale spondylartritis (axSpA) en de relevante symptomen voor ziekteherkenning toegelicht.

Daarna wordt uitgebreider ingegaan op de nieuwe concept aanbevelingen voor de fysiotherapeutische behandeling van deze aandoening. Wat zijn de indicaties, do’s, don’ts en praktische handvatten voor de praktijk? Hierbij ligt de focus op de inhoud van de oefentherapeutische interventie en kan worden gediscussieerd over mogelijke toevoegingen hierop om de praktische toepasbaarheid te vergroten.

Na de sessie ben je bekent met de aandoening axSpA en weet je wat de speerpunten zijn in de inhoud en evaluatie van de fysiotherapeutische behandeling.

Lees verder

4.13 Help…. een collega!

Zaal: 2.03
Sessieronde 4,

Basisvisie achter deze workshop: Leren door ervaren!

In deze workshop krijgt u een eerste indruk van een meer omvattende training rond intervisie en feedback.

U leert:

 • Inzicht in eigen gedrag en het effect op de ander.
 • Elkaar durven aanspreken / feedback vragen
 • Intervisie: interactieve oefening – de acteurs spelen een reele situatie uit de praktijk. Deze casus wordt gebruikt voor de  intervisie.
Lees verder

4.14 Schouderdiagnostiek (workshop)

Zaal: 2.02
Sessieronde 4,

Er bestaan zoveel schoudertesten, maar de wetenschap biedt geen eenduidigheid welke tot gedegen functioneel onderzoek leidt.
Hoe stelt u in de praktijk dan toch de juiste diagnose?

Ik neem u mee langs de onderlinge verschillen in uitvoering en interpretatie uit de literatuur en de consequenties hiervan op uw klinisch redeneerproces.

De Raad voor Volkgezondheid en Samenleving pleit in het advies ‘Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice’ voor meer context in wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit mijn best-practice ervaring concludeer ik dat juist de context kan leiden tot de juiste diagnose.

Na een korte inleiding is dit vooral een praktische workshop: niet pijn of provocatie is leidend, maar uw observatie!

Lees verder

4.15 Do’s & don’ts bij controles in de fysiotherapie (workshop)

Zaal: 2.05
Sessieronde 4,

Fysiotherapeuten leren tijdens de cursus wanneer zij mee moeten werken aan een controle en wanneer niet, wanneer zij welke gegevens wel en niet mogen verstrekken en welke argumenten zij kunnen gebruiken bij een controle om te voorkomen dat zij handelen in strijd met de privacywetgeving. Daarnaast zal kort stilgestaan worden bij het verschil tussen een audit en een materiële controle.

Lees verder

4.16 SportFUNdamentals, basis voor een levenslang sport & beweegplezier (workshop)

Zaal: 1.04
Sessieronde 4,

In deze presentatie en clinic doen de deelnemers kennis op over de noodzaak en meerwaarde van de SportFUNdamentals van Loopland Gelderland. Zij doorlopen oefenstof en ontwikkelen vaardigheden ter verbetering van de motoriek en het actief lopen, als onderdeel van beter bewegen, als basis van vrijwel elke sport. Volgens Mulier instituut (2014) is de motoriek van 2 van de 3 kinderen aanzienlijk minder qua kracht, stabiliteit en aansturing in romp en benen, en vindt 10% van de jongeren al geen aansluiting meer bij het niveau van de club. Loopland Gelderland ziet een rol voor de fysiotherapeut binnen een sportpark, om deze zwakkere bewegers op te trainen, terug naar het clubniveau, maar ook om trainers te ondersteunen in de kwaliteit van hun trainingen.

Lees verder
17:30 - 18:15

Sluiting: Guusje ter Horst + Ronald Giphart + Mark van Vugt

Na een dag vol met inhoud en inspiratie sluiten we gezamenlijk af. Guusje ter Horst blikt kort terug op de dag zelf en reikt de Jaco den Dekker prijs uit. Vervolgens verklaren schrijver Ronald Giphart en wetenschapper Mark van Vugt waarom er zoveel mensen rondlopen met rugklachten, hart- en vaatziektes, diabetes en overgewicht, depressies en burnouts. We worden misleid door ons oeroude brein!

Lees verder